ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus

Inlägg taggade ‘Fortbildning’

Bild

Workshop med Kristina Hoas, förläggare på Alvina förlag

I början av februari fanns tillfälle att delta i en halvdags-workshop om  årets Give me five-bilderbok Emblas universum, med Kristina Hoas, förläggare och utgivare av bilderboken. Deltagare på workshopen, som hölls på Umevatoriet, på I20-området i Umeå, var bibliotekarier och pedagoger från förskolor i Umeå.

Bokens tillkomst

Kristina Hoas inledde med att berätta om bilderbokens tillkomst. Hur författaren Majken Pollack och illustratören Sara Lundberg arbetat ovanligt tätt ihop för att göra en helgjuten bilderbok, där text och bild talar med varandra. En fördel i deras arbete var, att de båda deltagit i ett gemensamt teaterprojekt  10-talet år tidigare. I samarbetet fanns ingen prestige i att ha rätt eller fel på någons bekostnad. Det visar sig inte minst i bilderbokens slut, där de båda prövade ett tjugotal slut innan de blev nöjda med resultatet; konfliktlösning med en bra utgång för bilderbokens tre personer, storasyster Embla, lillasyster Anna och mamman.

Bokens bilder

Pedagogiskt och illustrativt gick Kristina Hoas igenom uppslag efter uppslag i bilderboken och berättade om färgval, perspektiv, läsriktning och detaljer i bilderna. Första uppslagets illustration av Emblas rymdraketbygge kom till efter att Sara Lundberg själv, i sin ateljé byggt en raket av stolar, kartoner och tejp, för att kunna måla så verklighetstroget som möjligt.

Embla bygger en raket

I sin ateljé byggde Sara Lundberg dessutom upp en tredimensionell modell av Emblas rum, med alla möbler, fönster och dörrar på plats, så att bokens illustrationer, som visar Emblas rum ur olika vinklar och perspektiv, ska stämma.

Ramar och symboler

Den illustration som väcker mest uppseende hos den vuxne högläsaren av boken, är nog den där mamman för första gången tittar in i Emblas rum och inte riktigt ryms inom ramen för illustrationen. Alla bilder i boken omges av en ram, förut de fyra stora heluppslagen i färg, som är bokens viktigaste symbolbilder för Emblas inre fantasivärld; universum, trädet, boken och raketfärden. Ramen visar, enligt Hoas, att Emblas värld är avgränsad och kontrollerad. Det finns ett innanför och ett utanför.

Embla i rymden

Skapa en egen planet

Efter genomgången av bokens tillkomst och bildspråk fick workshopens deltagare ett eget uppdrag: Välj en egen planet utifrån Emblas universum. Hur skulle din planet se ut? Vad heter den? Vilken form och yta har den? Vilken stämning råder på din planet? Är den befolkad eller inte?

När frågorna var besvarade började valet av material att bygga sin planet av. I Umevatoriets föreläsningssal, där vi höll till, fanns ett stort bord uppdukat med diverse återbruksmaterial att välja bland. Deltagarna delades in i grupper som tillsammans skulle hjälpas åt att bygga en planet som illustrerade deras tankar om planeten.

material att skapa med

Ett febrilt arbete i grupp inleddes, under vilket Kristina Hoas bad oss reflektera över själva samarbetsprocessen och urvalsprocessen. Hur påverkade det befintliga materialet våra ursprungliga planer för hur planeten skulle se ut? Kunde vi förverkliga vår ursprungsplan, eller var vi tvungna att modifiera den utifrån hur det gick att arbeta med det tillgängliga materialet?

IMG_1124 (2)

Bilderbokens språk

Innan workshopen avslutades samtalade vi också om bokens språk, som i huvudsak består av dialog mellan mamman, storasyster Embla och lillasyster Anna. Mammans val av ordet ”dagis” och inte det mer vedertagna ”förskola” i en av bokens dialoger, väckte åsikter till liv. Kristina Hoas förklarade att författaren inte haft som avsikt att nedvärdera förskolans verksamhet eller pedagogernas yrke, utan att det är viktigt att tänka på vem som är avsändare av budskapet, vem är det som använder ordet ”dagis” och i vilken kontext? Hon menade även att det är och bör vara skillnad på vilka ord man använder beroende på vilken typ av text det handlar om; faktatext, skönlitterär text eller ett journalistiskt reportage eller intervju.

Föra kulturupplevelsen vidare till förskolan

Workshopen avrundades genom att vi fick återknyta till dess inledning; Vad är en kulturupplevelse? Vi enades om att denna halvdag varit en kulturupplevelse i sig, om en kulturupplevelse (Emblas universum) och att vi var fyllda av känslor av glädje, viljan att dela med oss till andra av upplevelsen och att vi fått inspiration att fortsätta arbeta med bilderboken.

Bokplaneten               Planeten Liv

Planet Solar-is