ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus

Inlägg taggade ‘boken’

Give me five i Umeå läsåret 206/2017

Val av bilderbok

I Umeå har vi valt att arbeta med bilderboken ”Cirkusloppor på luffen” av Lena Sjöberg under läsåret 2016/17. Boken tar upp det aktuella ämnet att vara på hemlös och på flykt, men den har även andra infallsvinklar att ta fasta på ifall flykttemat är för traumatiskt att fördjupa sig i på förskolan, i förskolegruppen.

bokomslag

Cirkuslopporna söker sig ett hem någonstans i Europa och har äntligen hittat sin försörjning på en cirkus i Madrid. Men en brand inträffar och cirkuslopporna blir åter hemlösa. De längtar efter mat och en säng att sova i, men utan pengar är det svårt. Trots den situation de befinner sig i har de inte gett upp hoppet, utan tillsammans drömmer de om nya äventyr och en bättre framtid.

 

Att arbeta med bilderboken

När vi läser bilderboken kan vi ta fasta på dess språkstimulerande innehåll, både i text och bild. Där finns kartor med namn på platser, reklamskyltar och affischer på spanska och spännande låneord i texten. Dessutom är boken skriven på vers.

Utifrån bilderboken kan vi fördjupa oss och lära oss mer om Spanien, dess konst, musik, dans och mat. Vi kan lära oss mer om insekter och deras liv, om loppor, myror, gräshoppor, malar och maskar. Eftersom det också brinner i boken, kan vi besöka brandkåren och lära oss om brandskydd. Fordon förekommer också i bilderboken, som taxi och vespa.

Kartor och geografi, från det lilla och nära till det stora, som rymden och universum långt bort är också en ingång. I bilderboken finns förstoringar av detaljer, som ses genom förstoringsglas, samt de små loppornas perspektiv på sådant som är smått för oss, men stor för dem.

Även döden har sin plats i bilderboken, både de konkreta och de mer filosofiska aspekterna av döden tas upp. Här kan man t ex fördjupa sig i maskarnas kretslopp eller fundera på hur det är att inte längre finnas till.

Sagostund på biblioteken

I Umeå bjuder alla bibliotek in sina 5-årsgrupper till Sagostund där barnen får möta bilderboken för första gången. De får med sig ett exemplar av bilderboken hem till förskolan, där barnen och pedagogerna tillsammans fördjupar sig i de ingångar i boken som är aktuella för dem.

På sagostunden tänker vi ta fasta på att stimulera barnens språkliga medvetenhet. Eftersom boken tilldrar sig i en annan språkvärld än den svenska och det finns barn med många olika modersmål på våra förskolor, är det extra viktigt att de ska hitta in i boken. Ett sätt kan vara att hälsa barnen välkomna på olika språk och även fråga dem hur man hälsar på just deras modersmål.

Miljön från bilderboken kan vi också återskapa i sagorummet, med t ex de spanska inslagen, att spela tango-musik och reklamskyltar och logotyper och packa en resväska med sådant som är nödvändigt för att klara sig (och inte bara sådant vi har lust att ta med!).

Det finns lite lopp-sånger och lopp-ramsor att sjunga tillsammans med barnen och som avslutning kan vi bjuda på plockmat på spanskt vis, en tandpetare med majs, russin, gröna ärtor eller sojabönor, lingon och oliver.

Därefter överlåter vi till barnen och förskollärarna att närläsa det exemplar av bilderboken som de får ta med sig från sagostunden och själva välja vad de vill fördjupa sig i, av alla de trådar som finns att nysta i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sune sockergryn i Saxnäs

Under våren 2013 valde vi att jobba med boken Sune Sockergryn efter att vi vid en sagostund läst boken och då såg med vilken inlevelse barnen lyssnade på berättelsen. Efter den första sagostunden pratade vi med barnen om vad boken handlade om: vänskap, ensamhet, rädsla, längtan, lycka.

Därefter läste vi boken utan att barnen kunde titta på bilderna och efteråt fick de rita sina egna bilder. De bilderna hängdes upp så att föräldrarna och övriga barngruppen fick se. Vi använde vår sagolåda med ”Sune Sockergryn” då återberättade barnen sagan för varandra.

Vid varje tillfälle pratade vi tillsammans om hur vi trodde Sune kände sig när han kom bort från de andra och hur det kändes att bli hittad igen. Då fick vi höra barnens egna tankar och funderingar kring hur man kan känna sig och när de ibland känt sig ledsna, rädda, el glada o lyckliga.

Som avslutning spelade vi upp sagan som teater. De spelade för varandra och för de yngre barnen i vår barngrupp. Barnen tyckte det var roligt att agera även om en del berättade att ”de fick sånt pirr i magen då”.

Vi jobbade med våra 4-5 åringar, under några veckor på vårterminen.

Hälsn. Karin Ekbäck på förskolan Rävlyan, Saxnäs Vilhelmina

sunes sockergryn 001sunes sockergryn