ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus

Arkiv för september, 2012

BOOKS TO CHILDREN – CHILDREN TO BOOKS

Give me five goes South Africa!

BOOKS TO CHILDREN – CHILDREN TO BOOKS

är ett viktigt och kreativt syskonspår till Give me five. Kulturrådet har beviljat Länsbiblioteket i Västerbotten medel för samarbete med läsfrämjande organisationer i Sydafrika. Vår främsta samarbetspart är CBN – Children’s Book Network.

1-16 oktober åker bibliotekarierna Synneva Byrkjeland från Norsjö, Anna Hällgren från Lövånger, Maria Nordenback från Ålidhem, Umeå och projektledarna Rose-Marie Lindfors och Gunilla Brinck, till Kapstaden och träffar bl a författaren Lesley Beake och berättaren och författaren Sindiwe Magone. Tillsammans ska vi arbeta fram roliga läs- och berättarmetoder. Vi hoppas kunna rapportera fortlöpande här på bloggen!